Privacy

Met een keurmerkproduct is uw privacy gegarandeerd gewaarborgd

Rittenregistratie en privacy

Een ritregistratiesysteem kent veel mogelijkheden. In verband met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dit in vrijwel alle gevallen toestemming van de berijder. In feite is dit een zaak tussen werkgever en werknemer. Ritregistratiesystemen met een keurmerk voldoen echter aan de eisen van de AVG, zodat de werkgever hier eenvoudig aan kan voldoen.

Worden uw gegevens opgeslagen en/of zijn deze inzichtelijk voor de werkgever? Dan garandeert de leverancier dat hij zowel de berijder als de werkgever geattendeerd heeft op de “Privacy gedragscode”.

logogebruik.svg

Privacy gedragscode

Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop deze omgaat met persoonsgegevens. In een gedragscode maakt de branche of sector de algemene normen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) concreter.

In de privacy gedragscode staat omschreven op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens binnen de branche. De privacy gedragscode is mede samengesteld door de BrancheVereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Om een goede invulling te geven aan de privacy gedragscode wordt de werkgever geadviseerd om een privacyverklaring met de ondernemingsraad of het individuele personeelslid overeen te komen. Een voorbeeld van een dergelijke privacyverklaring is gratis te downloaden op de website van de Vereniging Zakelijke Rijders.

De stichting roept belangenorganisaties op om deze gedragscode bindend te verklaren voor hun leden. De volgende partijen hebben zich achter de gedragscode geschaard:

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat