SKRRS

Lees over onze historie en de structuur binnen onze stichting

De stichting

Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een sluitende rittenadministratie oplevert voor fiscale toepassingen.

Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te scheppen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan zijn met enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen het normenkader en de auditfile ontwikkeld. Deze documenten zijn geaccordeerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk. De stichting is formeel opgericht in augustus 2013. Een eis van de Belastingdienst is dat het keurmerk objectief en onafhankelijk is.

De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) heeft samen met de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging het initiatief genomen om het keurmerk te ontwikkelen. Ieder van deze partijen heeft ook het recht om een bestuurslid voor te dragen, mits deze onafhankelijk is bevonden door de raad van toezicht.

Structuur

Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen heeft een onafhankelijk bestuur, dat is benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur wordt geadviseerd door de raad van deelnemers, de normcommissie en een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van brancheverenigingen

Eén van de belangrijkste functies van het bestuur is het verlenen van het keurmerk ritregistratiesystemen. Het bestuur wordt daarbij geadviseerd door onafhankelijke deskundigen van Mazars. De deelnemers van de stichting hebben geen invloed op het toekennen van het keurmerk.

Klachten over het keurmerk of deelnemers van stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen kunt u melden via ons contactformulier.

Secretariaat

Het secretariaat van SKRRS wordt gevormd door onderstaande personen. Contactgegevens kunt u vinden onder ‘contact’.

Michel Jochems

Manager SKRRS

Brian Dervishi

Secretariaat SKRRS

Het bestuur

Het bestuur van SKRRS wordt gevormd door onderstaande personen. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de stichting. Kijk onder ‘contact’ voor nadere gegevens.

Martin Huisman RM

Voorzitter SKRRS

Bert Heijenk

Bestuurslid SKRRS

Eric-Jan van der Berg

Bestuurslid SKRRS

Raad van toezicht

De stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen staat net als de stichtingen Betrouwbare Afrekensystemen en Zeker-Online onder toezicht van een gezamenlijke raad van toezicht. Die raad stelt het bestuur aan van de stichting en bewaakt de verdere ontwikkeling van de keurmerken die de stichtingen uitgeven.

De raad van toezicht wordt gevormd door onderstaande personen.

Prof. Dr. Hans Verkruijsse RA (Vz)

Professor Tilburg University

Mr. Arie van Bellen

Directeur en oprichter van ECP

Drs. Marc Welters RE RA

Partner Ernst & Young

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat