Leveranciers

Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede belastingaangifte

Voor leveranciers

De Belastingdienst
De stichting en de Belastingdienst hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Klik hier voor meer informatie over de Belastingdienst en auto/vervoer.

Ontwikkelt u software waarmee de belastingplichtigen digitaal aangifte kunnen doen? Dan dient u ervoor te zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen. ODB (Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer) biedt hiervoor ondersteuning, omdat deze het belangrijk vindt dat er in het digitale berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat. Deze ondersteuning is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratie in Apeldoorn, team ODB. U kunt zich als software-ontwikkelaar op het gebied van ritregistratiesystemen aanmelden via deze button:

Aanmelden ODB

 

 

Keurmerk aanvragen

Stap 1: Aanmelden als deelnemer

De eerste stap om in aanmerking te komen voor een keurmerk voor uw systeem is u aanmelden als deelnemer van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Om deelnemer te worden dient u het aanmeldformulier in te vullen en naar de stichting te versturen.

Door u aan te melden verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de deelnemersvoorwaarden. Ook gaat u akkoord met de eenmalige aanmeldbijdrage en de jaarlijkse stichtingsbijdrage van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Na aanmelding heeft u 12 maanden de tijd onderstaande stappen te doorlopen om keurmerkhouder te worden.

geen-deelnemer.svg

Stap 2: Self-assessment uitvoeren

Na aanmelding en voldoen van de bijbehorende kosten, ontvangt u een documentatieset voor een self-assessment. Deze documentatieset bestaat uit onderstaande documenten:

 • Self-assessment keurmerk RRS
 • Deelnemersvoorwaarden SKRRS
 • Tarieven
 • Gedragscode Privacy
 • Normenkader RRS
 • XML-Auditfile RRS
 • Integriteit en authenticiteit van een XML-auditfile
 • Encryptie en RRS
 • XAR-Viewer

Het ingevulde self-assessment stuurt u, met volledige bewijsvoering, retour aan het secretariaat van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Als het self-assessment volledig is ingevuld, dan wordt deze aangeboden voor een review aan een externe auditor. De audit wordt uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, waaronder de NOREA richtlijn 3000: 'Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors'. De auditor brengt advies uit aan het bestuur van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen ten aanzien van het al dan niet toekennen van het keurmerk. Het bestuur is vrij om dit advies over te nemen. Als het besluit van de auditor én het bestuur positief is ontvangt u het keurmerk. Het bestuur brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. U ontvangt dan ook een oorkonde.

Aan het aanvragen van het keurmerk zijn eenmalige kosten verbonden, in verband met het inschakelen van de externe auditor.

zonder-keurmerkproduct.svg

Stap 3: Keurmerk ontvangen

Als u voor uw product het keurmerk heeft ontvangen, dan wordt het desbetreffende product ingeschreven in het keurmerkregister. U wordt dan op onze website als keurmerkhouder toegevoegd. Ook mag u publiekelijk bekend maken dat u een keurmerkproduct levert. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in de deelnemersvoorwaarden van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.

een-of-meer-producten.svg

Bijdragen keurmerk

Aan het aanvragen van het keurmerk zijn kosten verbonden. Als u zich aanmeld als deelnemer betaalt u:

 • Een eenmalige aanmeldbijdrage
 • Een eenmalige bijdrage voor aanvragen keurmerk
 • Een jaarlijkse stichtingsbijdrage

Als u keurmerkhouder bent, betaalt u onderstaande bijdragen:

 • Een jaarlijkse stichtingsbijdrage
 • Periodieke auditbijdragen
van-voor-markt.svg

Bezwaarprocedure

Als u van mening bent als deelnemer van SKRRS dat het keurmerk onterecht niet is toegekend of onterecht is ingetrokken, dan kunt u bezwaar aantekenen zoals vermeld in artikel 3.8 van de deelnemersvoorwaarden. Binnen vier weken nadat u de uitslag van SKRRS heeft ontvangen dient u schriftelijk bezwaar aan te tekenen (inclusief onderbouwing en argumentatie).

U richt uw bezwaar aan het bestuur van de stichting. Het bestuur neemt uw bezwaar in behandeling en geeft u binnen vier weken antwoord op uw bezwaarschrift. Indien u zich niet kunt vinden in het besluit van de stichting op het door u ingediende bezwaar, wordt dit beschouwd als een geschil. Geschillen kunnen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank in Utrecht.

zonder-keurmerkproduct.svg

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat