Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door de Stichting Keurmerk RRS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen opgenomen informatie en tarieven. Hoewel de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen worden onderhouden wordt afgewezen.

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat