Te laat voor ‘’aanvraag 500 kilometerverklaring’’. Wat nu?

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2024 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 16% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto waarvan de uitstootgrenzen ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Heb je een bedrijfsauto en wil je geen bijtelling betalen? Dan is de '500 kilometerverklaring' een bekende term. Met deze verklaring, officieel bekend als de 'verklaring geen privégebruik auto', hoef je geen bijtelling te betalen, op voorwaarde dat je de auto niet voor privédoeleinden gebruikt -althans niet meer dan 500 kilometer per jaar.

Hoe zit het dan met die 500 kilometer?

Als je de verklaring hebt ondertekend, mag je niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met de auto rijden. Het is een bewuste keuze om binnen deze grens te blijven. Echter, er kunnen zich situaties voordoen waarin je genoodzaakt bent de zakelijke auto privé te gebruiken, bijvoorbeeld bij onverwachte noodgevallen. In zulke gevallen biedt de verklaring ruimte om maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé te rijden.

Aanvraag van de 500 kilometerverklaring

Heb je besloten geen bijtelling te willen betalen? Houd er dan rekening mee dat dit alleen kan vanaf het begin van een nieuw kalenderjaar of bij een wijziging van werkgever. Ook is het essentieel om vanaf het moment dat je de verklaring gebruikt, de gereden kilometers bij te houden. Dit is noodzakelijk om bij een controle van de Belastingdienst te kunnen aantonen dat je binnen de vastgestelde 500 privékilometers bent gebleven.

Te laat met aanvragen?

Als je als werknemer een 'Verklaring geen privégebruik auto' aan je werkgever geeft, kan de werkgever stoppen met het bijtellen van de zakelijke auto bij je loon. Dit geldt vanaf het eerste loontijdvak waarover het loon nog moet worden berekend. Stel dat jouw werkgever op 1 januari een auto ter beschikking stelt en jij pas in mei de 'Verklaring geen privégebruik auto' indient, dan moet de werkgever voor de maanden januari tot en met april toch bijtelling toepassen. Stel dat jouw werkgever op 1 januari een auto ter beschikking stelt en jij pas in mei de 'Verklaring geen privégebruik auto' indient - dan wordt dat, met terugwerkende kracht, actief vanaf 1 janauri.

Aan het einde van het jaar kan jouw werkgever dit opnieuw controleren en eventueel de bijtelling aanpassen. Als jouw werkgever dat niet doet, kun jij zelf bezwaar maken tegen de loonheffing of de bijtelling in de aangifte inkomstenbelasting overslaan.

En hier een laatste tip: overschrijd je toch de 500 privékilometers per jaar? Trek dan de verklaring in om een boete te voorkomen. Vanaf dat moment zal je werkgever een bedrag bij je loon optellen voor het privégebruik van de auto, en je kunt een naheffingsaanslag verwachten voor de periode waarin je niet bijtelde maar wel de auto ter beschikking had.

 

Extra zekerheid nodig bij het bijhouden van je kilometers? Overweeg een ritregistratiesysteem met het keurmerk RRS in je zakelijke auto te laten installeren. Op onze website vind je alle keurmerksystemen die voldoen aan de eisen van het keurmerk.

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat