Bert Heijenk nieuw bestuurslid SKRRS

bert-heijenk.jpg
Juni 2020 is Bert Heijenk toegetreden als bestuurslid van Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Bert volgt Wil Reijnders op, die na 7 jaar gestopt is als bestuurslid.

Bert, van oorsprong registeraccountant, heeft ruim 40 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Hij heeft jarenlang in de controle (toezicht) gewerkt, diverse managementfuncties (controleafdelingen, bedrijfsvoering/PFC/BI, ontwerp/innovatie), programmamanagement (o.a. SAP-implementatie bij de Belastingdienst), beleidsfunctie op het Ministerie en de laatste 10 jaar een coördinerende rol op het gebied van innovatie en vernieuwing in het toezicht.

In die laatste rol lag de focus vooral op ‘het in publiek-private samenwerking realiseren van kwaliteit vóór in de administratieve keten’. Fouten en fraude voorkomen, zodat het in één keer goed gaat. Dit is niet alleen van belang voor de Belastingdienst, maar ook voor intermediairs en de ondernemers zelf (gemak, minder gedoe en lagere kosten). Als resultaat van die samenwerking zijn er o.a. drie keurmerken ontstaan: voor betrouwbare afrekensystemen, voor ritregistratiesystemen en voor online boekhoudsystemen.

Bert is bij het begin van het Keurmerk Ritregistratiesystemen nauw betrokken geweest. In dat, toen toch wel ingewikkelde, proces zijn ook de Stichting en de BVLR ontstaan. Vanuit zijn rol had hij veel contact met het stichtingsbestuur van SKRRS en het bestuur van BVLR.

“In mijn nieuwe rol als bestuurslid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een volgende stap in de samenwerking met de Belastingdienst, het toekomstbestendig houden van de normatiek en daar waar mogelijk de afstemming te zoeken met de andere keurmerken. Maar vooral in deze moeilijke tijd, een bijdrage aan de continuïteit van het keurmerk te kunnen leveren”, aldus Bert.

Bert is door de Raad van Toezicht tevens benoemd tot bestuurslid van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en de Stichting Zeker-OnLine.

Als stichting zijn we erg blij met deze benoeming en de expertise die Bert meebrengt. Uiteraard bedanken we ook Wil Reijnders voor zijn inzet van de afgelopen jaren.

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat