Besparen met BTW over privégebruik auto

Heeft een ondernemer een auto van de zaak heeft en wordt deze ook privé gebruikt? Dan moet hij een btw correctie voor privégebruik toepassen voor de btw die in eerdere aangiften is afgetrokken. Meestal wordt hiervoor een forfaitair percentage toegepast, tenzij het werkelijke privégebruik inzichtelijk is. Als de ondernemer in verhouding weinig privékilometers maakt, kan het dus veel voordeliger uitpakken om een sluitende rittenadministratie bij te houden met een ritregistratiesysteem.

Als een ondernemer een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer of zichzelf mag hij de btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Maar omdat de auto ook privé wordt gebruikt, dient hij voor het privégebruik de btw terug te betalen. Let op: Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Forfaitair percentage of werkelijke kilometers?
Als er geen administratie is bijgehouden waaruit het privégebruik van de auto blijkt, wordt een forfaitair percentage toegepast voor de btw-correctie. Meestal komt dit neer op 2,7% van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en BPM). Dit percentage geldt overigens ook voor auto’s op basis van operationele of financiële lease. Deze btw-aangifte moet worden aangegeven over het laatste tijdvak in het jaar.

Is de auto al langer dan 4 jaar in gebruik van de zaak? Dan mag men na afloop van het vierde jaar volgende op het jaar waarin de ondernemer de auto is gaan gebruiken 1,5% van de catalogusprijs van de auto nemen voor het forfaitair percentage. Ook als bij aanschaf van de auto geen btw in aftrek kon worden gebracht (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een zogenoemde marge-auto) mag 1,5% toegepast worden.

Besparen met daadwerkelijke kilometers
Als in verhouding weinig privékilometers zijn gereden is het voordeliger om de btw-correctie niet aan de hand van een forfaitair percentage te doen, maar juist op basis van werkelijk gereden kilometers en de werkelijke autokosten waarover btw afgetrokken is. Op de website van de Belastingdienst kan via de ‘Rekenhulp berekening btw over privégebruik’ worden uitgerekend welk bedrag aan btw betaald moet worden. Men dient dan wel over een sluitende ritregistratie te beschikken en de werkelijke autokosten waarover btw afgetrokken is moeten bekend zijn.

De makkelijkste manier om werkelijk gereden kilometers bij te houden om een sluitende rittenadministratie te krijgen is met een ritregistratiesysteem.

Kwaliteitssystemen met keurmerk
De Belastingdienst heeft eisen opgesteld waaraan een rittenadministratie dient te voldoen. Ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS voldoen aan die eisen en garanderen een 100% sluitende rittenadministratie. Daarnaast is de data die wordt opgeslagen goed beveiligd.

Meer informatie over ritregistratiesystemen met het keurmerk RRS kunt u vinden op onze website.

Systemen met keurmerk

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat