Wat kun jij met de 500 kilometer verklaring?

Heb je een auto van de zaak en wil je geen bijtelling betalen? Dan kun je een verklaring 'geen privégebruik auto' gebruiken, in de volksmond ook wel de ‘500 kilometer verklaring’ genoemd. Heb je zo’n verklaring, dan hoef je geen bijtelling te betalen. Maar let op! Het is dan ook niet de bedoeling om voor privédoeleinden met de auto te rijden.

Om te beginnen, wat ís een 500 kilometerverklaring? Deze verklaring, die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst, is bedoeld voor werknemers en -gevers met een auto van de zaak die besluiten geen bijtelling te willen betalen voor het privégebruik van deze auto. Bijvoorbeeld, omdat de verwachting is dat er dusdanig weinig privé gebruik van gemaakt wordt dat het voordeliger is om voor een ander vervoersmiddel te kiezen.

Wat is bijtelling?

Bijtelling is een bedrag dat je betaalt voor het privé mogen gebruiken van je auto van de zaak. De hoogte wordt bepaald aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het bedrag wordt bij je inkomen opgeteld om daar vervolgens loonheffing over te betalen. In 2023 is het bijtellingstarief 22% voor auto’s die nieuw op de weg komen.  Mocht je in het bezit zijn van een auto die volledig elektrisch is dan zit hier in 2023 een korting op van 6%, waardoor het tarief op 16% neerkomt. Deze 16% is dan van toepassing op de eerste 30.000 euro, op het bedrag dat de 30.000 euro overschrijdt zit wel een tarief van 22%.

Hoe zit dat met die 500 kilometer?

Als je in het bezit bent van een verklaring geen privégebruik auto is het niet de bedoeling om privékilometers te maken met het voertuig, althans niet meer dan 500 km per jaar. Hier heb je met het tekenen van deze verklaring immers bewust voor gekozen. Toch kunnen er situaties voorkomen waardoor het noodzakelijk is om de zakelijke auto privé te gebruiken. Bijvoorbeeld bij een onverwachts incident waarbij een naaste met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. In zo’n geval is het niet gewenst om eerst met de zakelijke auto naar huis te rijden om vervolgens de privéauto te pakken om naar het ziekenhuis te rijden. Precies voor dit soort situaties biedt de verklaring geen privégebruik auto de ruimte om op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé te rijden.

Aanvraag van 500 kilometerverklaring

Je hebt een berekening gemaakt en bent tot de conclusie gekomen dat je voor de auto van de zaak geen bijtelling wilt gaan betalen. Het is dan goed te weten dat dit alleen kan met ingang van een nieuw kalenderjaar of wanneer je van werkgever wijzigt. Ook is het belangrijk te realiseren dat je vanaf het moment dat je gebruik maakt van een verklaring geen privégebruik auto je de kilometers moet bijhouden, zodat je achteraf bij een controle van de Belastingdienst kunt aantonen dat je binnen de 500 privékilometers bent gebleven.

Tenslotte nog een tip. Rijd je toch meer dan 500 privékilometers per jaar? Zorg dan dat je je verklaring geen privégebruik auto intrekt! Dat voorkomt een fikse boete. Je werkgever telt vanaf dat moment een bedrag bij je loon voor het voordeel van het privégebruik van de auto. En je krijgt een naheffingsaanslag. Deze aanslag is voor de periode in het kalenderjaar waarin je niet bijtelde, maar wel over de auto beschikte.

Kwaliteitssystemen met keurmerk

Wil je zekerheid dat al je kilometers worden bijgehouden zonder dat dit je te veel tijd en moeite kost? Laat dan een ritregistratiesysteem voorzien van het keurmerk RRS in je zakelijke auto inbouwen. Hiermee ben je verzekerd van een sluitende rittenadministratie. Op onze website vind je alle keurmerksystemen, zo zie je in één oogopslag welke systemen voldoen aan de eisen van het keurmerk. Wel zo handig!

Meer weten?
Verklaring geen privégebruik auto: 500 privékilometer in kalenderjaar (belastingdienst.nl)

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat