Prinsjesdag 2023: In 2024 wel of niet bijtellen?

Wat wordt jouw keuze in het nieuwe kalenderjaar? Ga je bijtellen en gebruik je je zakelijke auto ook voor privédoeleinden of kies je ervoor om de zakelijke auto uitsluitend zakelijk te gaan gebruiken?

Als je een auto van de zaak gebruikt voor het maken van privéritten heb je te maken met bijtelling. Bijtelling is een bedrag dat bij het belastbare inkomen wordt opgeteld en is gebaseerd op een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

De kabinetsplannen voor 2024 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Voor de bijtelling gelden in 2024 de volgende twee tarieven:

  • 22 procent van de cataloguswaarde voor auto’s die (gedeeltelijk) op benzine/diesel rijden.
  • 16 procent voor volledig elektrische auto’s tot een catalogusprijs van € 30.000. Voor het bedrag boven de € 30.000 is het 22 procent tarief van toepassing.

Komen deze tarieven je bekend voor? Dat kan kloppen, ze zijn namelijk in lijn met de tarieven zoals die in 2023 ook van toepassing zijn.

Wat goed is te weten is dat deze tarieven van toepassing zijn op auto’s die in 2024 nieuw de weg op komen. Rij je een zakelijke auto uit bijvoorbeeld 2022? Dan blijft het bijtellingsregime dat in 2022 gold van toepassing op je auto. Pas als een auto ouder is dan 60 maanden zal de auto terugvallen in het algemene bijtellingstarief dat op dat moment van toepassing is.

Geen bijtelling betalen?
Als je geen bijtelling wilt betalen dan kun je ervoor kiezen een verklaring geen privégebruik auto aan te vragen. Kies je hiervoor dan is het van belang dat je niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé met de zakelijke auto rijdt. En dat je aan de hand van een rittenadministratie moet kunnen aantonen dat je je hieraan houdt. Hiervoor kun je gebruik maken van een digitaal ritregistratiesysteem.

Ander autogerelateerd nieuws
Naast de ontwikkeling van de bijtelling wordt er in de miljoenennota ook gesproken over de onbelaste reiskostenvergoeding die van € 0,21 in 2023 naar € 0,23 in 2024 gaat en de BPM en MRB vrijstelling van nulemissievoertuigen en het MRB halftarief voor plug-in hybride auto’s die ook in 2024 van toepassing blijven. Het dossier Betalen naar Gebruik (BnG) is door het demissionair kabinet controversieel verklaard en zal door een volgend kabinet naar verwachting weer opgepakt worden.

Downloads
Klik voor meer informatie over de verklaring geen privégebruik auto, de zekerheid van een 100% sluitende rittenadministratie of voor het downloaden van de miljoenenota op onderstaande links:

Verklaring geen privégebruik auto (belastingdienst.nl)
Keurmerk | Keurmerk Ritregistratiesystemen
Prinsjesdag: Miljoenennota en Rijksbegroting | Rijksoverheid.nl

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat